Solceller

Skillnaden på Solceller och solfångare, Solceller producerar el Solfångare producerar värme

 

Solceller

Smart för både plånbok och miljö

En solcellsanläggning består av solceller som monteras på husets
eller garagets tak, samt en växelriktare. När solen skiner omvandlar solcellerna energin i solens strålar till el, som går direkt till ditt hem. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

Ett solcellssystem omvandlar cirka 18 procent av den
inkommande solenergin till elektricitet.

Elproduktionen är beroende av solcellsmodulens toppeffekt, mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning.

Solcellsmodulerna har en effektgaranti på 30 år eller längre
och kan ge dig ett elpris på under en krona per kilowattimme.

Med andra ord så vet du vad en del av elanvändningen kostar för en lång tid framöver.
Om du producerar mer solel än du använder så kan du sälja den.

     

Solfångare

En investering som ger värme i många år.

Solfångare är alltid lönsamt men det tar några år innan man får tillbaka sin investering. Det är därför viktigt att solfångarna är av hög kvalitet med lång livslängd.
Med en solfångare kan man använda solvärmen på många olika sätt, det vanligaste är att låta solfångare sköta varmvattnet och dessutom får man ett värmetillskott till den huvudsakliga värmekällan som kan vara ex. ved, pellets eller värmepump. Många använder solfångare för att värma sin swimmingpool på ett billigt och enkelt sätt.

Solfångare är ett perfekt komplement till din huvudsakliga värmekälla. Solfångare är utmärkt tillsammans med värmepump, uppvärmningen blir billigare och pumpen håller längre. Har man bergvärme kan solfångarna även värma upp borrhålet. Då bor man riktigt billigt och värnar om miljön.

Värme från Solen är smart:

  • Energikällan tar aldrig slut
  • Ingen miljöpåverkan
  • Kostar ingenting när installationen är betald
  • Halverad eldningssäsong för ved/pelletseldare
  • Förlänger livslängden på värmepumpar och pelletsbrännare
  • Kan återladda värmepumpars borrhål
  • Kräver inget arbete, minimal skötsel
  • Beprövad teknik som håller länge
  • Går att montera på alla taktyper
  • Kan enkelt anslutas till befintlig ackumulator