Välkomna till Solar-teknik

Investera i solfångare för miljövänlig solenergi

– Nyttja solenergin du också

Solar-teknik säljer solfångare av hög kvalitet.
Producera din egen värme och dra ner på elkostnaderna med Solar-tekniks högkvalitativa solfångare. Solar-teknik erbjuder kompletta paket för både företag och privatpersoner, här projekterar solar-teknik kompletta solfångarpaket till villor, fritidshus och andra byggnader.

Solfångare är byggda för att koncentrerat ta emot solinstrålningens värme och utnyttja den till uppvärmning av anläggningar av olika slag, i huvudsak hus, tappvarmvatten. Solfångare omvandlar solvärmen till värme istället för el.

Solvärme är en gratis, ren, oändlig och miljövänlig energikälla. Solfångare används för att fånga in solstrålar och omvandla dess energi till värme.