Välkomna till Solar-teknik

Investera i solfångare för miljövänlig solenergi

- Nyttja solenergin du också

Solar-teknik säljer solfångare av hög kvalitet. Producera din egen värme och dra ner på elkostnaderna med Solar-tekniks högkvalitativa solfångare. Solar-teknik erbjuder kompletta paket för både företag och privatpersoner, här projekterar solar-teknik kompletta solfångarpaket till villor, fritidshus och andra byggnader.

Solfångare är byggda för att koncentrerat ta emot solinstrålningens värme och utnyttja den till uppvärmning av anläggningar av olika slag, i huvudsak hus, tappvarmvatten. Solfångare omvandlar solvärmen till värme istället för el.

Solvärme är en gratis, ren, oändlig och miljövänlig energikälla. Solfångare används för att fånga in solstrålar och omvandla dess energi till värme.

FRAKTFRITT!

Gäller för våra solfångarpaket ST2 60 vakuumrör och ST3 90 vakuumrör eller fler.Komplett solfångarpaket inkl. 30 rör som genererar 1910 kWh/år.
14 495 kr inkl. moms

ST1Komplett solfångar-paket inkl. 60 rör som genererar 3820 kWh/år.
23 495 kr inkl. moms

ST2Komplett solfångarpaket inkl. 90 rör som genererar 5730 kWh/år.
32 495 kr inkl. moms

ST3

Besparingar

Solvärme är en gratis, ren, oändlig och miljövänlig energikälla. Solfångare används för att fånga in solstrålar och omvandla dess energi till värme.

Med ett solfångarsystem är det möjligt att spara mer än hälften (50% ) av årsförbrukningen av uppvärmning av vatten i ett hus där energin hämtas från solen. Solar Tekniks vakuumrörsolfångare ger energi till husets värmesystem och kranvatten.

Man brukar räkna med att en person i genomsnitt använder ca 60-70 liter varmvatten per dygn. Varje år bestrålar solen vårt land med ca 1000 kWh per kvadratmeter och det går åt ca 20.000 kWh för att värma upp ett hus samt förse ett hushåll med varmvatten under ett år.

Även en mulen dag produceras värme. När den ultravioletta strålningen stoppas av moln så passerar den infraröda strålningen och ger visst tillskott. Med en välisolerad ackumulatortank kan man lagra varmvatten för några dagars behov under mulna perioder.