Information

En bra investering som ger värme i många år.

Så fort man börja känna solvärmen på våren till långt in på senhösten kan solfångarna effektivt värma varmvatten och hus. Även vintertid ger solfångarna energitillskott. Under sommarhalvåret kan solfångarna klara hela husets värme- och varmvattenbehov. Då bor man riktigt billigt och värnar om miljön. Solvärme är en gratis, ren, oändlig och miljövänlig energikälla. Solfångare är alltid lönsamt men det tar några år innan man får tillbaka sin investering. Det är därför viktigt att solfångarna är av absolut högsta kvalitet.


Solfångare används för att fånga in solstrålar och omvandla dess energi till värme.

Man kan använda solvärmen på många olika sätt. Det vanligaste är att låta solfångarna sköta varmvattenproduktion under sommarhalvåret. Dessutom får man ett värmetillskott till den huvudsakliga värmekällan som t ex kan vara ved, pellets eller värmepump. Många använder solfångare för att värma sin swimmingpool på ett billigt och enkelt sätt.
Solfångare klarar inte att värma upp ett helt hus på vintern men är ett perfekt komplement till andra värmekällor, som exempelvis pellets/ved/värmepump/bergvärme

Vakuumrörsolfångare

En vakuumrörsolfångare består av ett antal vakuumrör. Vakuumrören är utformade som en termosflaska, dvs det är två rör med vakuum mellan. Det yttre röret är transparent och det inre är själva absorbatorn. I centrum av det inre röret blir luften oerhört varm. Det är här man plockar ut energin. Det finns i huvudsak två sätt att transportera ut värmen på;

  1. U-rör: Ett kopparrör går ner i vakuumröret och vänder i ett U. I kopparröret cirkulerar en värmebärare (glykolblandning) som kyler luften i vakuumröret och transporterar bort värmen till exempelvis en ackumulatortank.
  2. Heat-Pipe: En kopparpistong innehållande en vätska förs ner i vakuumröret. Toppen på pistongen förs in i en värmeväxlare. När värmen stiger i vakuumröret förångas vätskan i pistongen och stiger uppåt tills den värmeväxlaren. Då kyls den av och kondenseras och rinner tillbaks ner i pistongen för att åter hettas upp. En solfångare med heat-pipe måste därför monteras lutande. Värmen förs vidare från värmeväxlaren till exempelvis en ackumulatortank.